Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is het fiscaal nog aantrekkelijker om te schenken aan de musea van Amersfoort in C en/of architectuurcentrum FASadE. De nieuwe Geefwet stimuleert particulieren en bedrijven om voor een periode van 5 jaar te schenken aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Amersfoort in C heeft de status van Culturele ANBI. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Zo werkt het Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. We leggen u de wijzigingen graag even uit.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan een instelling van Amersfoort in C met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250,- per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u in 2012 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met Amersfoort in C. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een jaarlijks  bedrag vanaf € 125,- neemt Amersfoort in C de notariskosten voor zijn rekening. Schenkt u al aan een van de instellingen van Amersfoort in C op basis van een bestaande periodieke gift, dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u vanaf 2012 van de fiscus terugkrijgt aan ons te schenken, al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.

Rekenvoorbeeld

U schenkt in 2012 € 1.000,-
Uw aftrekpost in 2012 € 1.250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
U betaalt in feite € 350,-

Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350,- (€ 480,- zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250,- (= netto € 130,-) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief € 100,- en bij het 33 % tarief € 75,-.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals Amersfoort in C. U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan de cultuur te schenken.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000,-. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000,- per jaar. Er kan maximaal € 2.500,- extra in aftrek worden gebracht.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Elly van Dijk van Amersfoort in C: 033- 460 30 82, email: e.vandijk@amersfoort-in-c.nl